មានរឿងអីចេះ បានជាចូលពេទ្យចឹង សាយ

ទំព័រហ្វេសបុកផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀង Original Song សាយ នៅថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២០ បានឲ្យដឹងថា ទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយ បើសិនជាខ្ញុំនៅតែអាចរត់បន្តទៅមុខទៀត ខ្ញុំនឹងមិនឈប់ទេ រហូតខ្ញុំអាចបញ្ចប់បេសកកម្មមួយនេះបាន

Continue Reading