ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកគេហទំព័រ Oknha News សូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី

ក្រុមការងារគេហទំព័រ ឧកញ៉ាញូញ៍ (Oknha News) ទាំងអស់  សូមលំឱនកាយ ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះពរ…

Continue Reading