ចាងហ្វាងគេហទំព័រម្នាក់ត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ធ្វើការឃុំខ្លួនពីបទក្លែងព័ត៌មានថា អ្នកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ ទទួលមរណភាព

សាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ធ្វើការឃុំខ្លួន អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះ លឹម ហួរ ពីបទក្លែងព័ត៌មានថា អ្នកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន LYP Group ទទួលមរណភាព

Continue Reading