តើម្ចាស់សាលាអន្តរជាតិ South Bridge ល្បីថាបង់​ថ្លៃ​សិក្សា​រាប់​ពាន់​ ឬ​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​ ក្នុង​១​ឆ្នាំៗ ជានរណា?

South Bridge International School Cambodia (SISC) គឺជាសាលាអន្ដរជាតិថ្មីមួយ ដែលផ្ដល់ការអប់រំកម្រិត​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិលើកម្មវិធីសិក្សាពីរភាសា (Bi- lingual Programme)

Continue Reading