ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ត្រាំង លី ស្ថាបនិកសាលា​ CIA FIRST International School ផ្ដល់ដំបូន្មាន ៧ចំណុច ដល់សិស្សទើបជាប់បាក់ឌុប

ស្ថាបនិកសាលាអន្តរជាតិ ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍ (CIA FIRST International School) ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ត្រាំង លី…

Continue Reading