ការច្រើនខែហើយ កុលដាវី ទើប នឹកឃើញ ទៅក្រេបទេកឃ្មុំ

កុលដាវី និង សុខ រក្សា ត្រូវបានគេដឹងថា បានរៀបការយូខែណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនទាន់បានចេញទៅ ក្រេបទឹកឃ្មុំនៅក្រៅប្រទេសដូច តារាផ្សេងទៀតឡើយ។ ថ្មីៗនេះ គូស្នេហ៍សិល្បៈ១គូរនេះ បានបញ្ចេញរូបជាច្រើនសន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ផ្ទាល់ខ្លួននាងយ៉ាងដូចនេះថា”ក្រេបទឹកឃ្មុំទៀតហើយ នាក់អត់គូរហាមច្រណែន ណា🤪អរគុណប្តីសំលាញ់ ដែលស្រលាញ់ និង មើលថែអូនយ៉ាងល្អ 7ឆ្នាំពិតជាលឿនណាស់ អ្វីក៏ប្រួលប្រែច្រើនតែស្នេហារឹតតែស្រលាញ់គ្នាលើសដើម សូមអោយពួកយើងអាចដឹកដៃគ្នាបែបនេអដល់ចាស់កោងខ្នងរៀងខ្លួន🙏🏻🙏🏻🙏🏻អនស្រលាញ់បងណាស់ប្តីសំលាញ់💏”។

Continue Reading