បណ្ឌិត ហឿន សំនៀង៖ ការស្អប់រវាងមនុស្សមានឋានៈខុសគ្នា បានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់សាមគ្គីភាព និងបង្កើតក្តីវិនាសអន្តរាយដល់សង្គមជាតិ

បើទោះបីលោកអ្នកប្រាជ្ញ បណ្ឌិត កវីនិពន្ធ បញ្ញវន្តខ្មែរ ជំនាន់មុខបានឃ្លាតឆ្ងាយចាកពីផែនដីនេះក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែលោកអ្នកទាំងអស់បានបន្សល់ទុកស្នាដៃប្រវត្តិសាស្រ្តជាច្រើនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយ។

Continue Reading