កម្ពុជារំពឹងចំណេញច្រើន ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៣ ខណៈធ្លាក់ដល់ដៃព្រឹទ្ធសភាហើយ

សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន ៣ ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (អាសិប) កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងរាជកម្ពុជា-ចិន

Continue Reading

រដ្ឋាភិបាលបានបំព្រួញពេលវេលាក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជី និងលើក​លែង​ពន្ធគយ ដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិន

ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពទាក់ទាញរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់វិនិយោគិន រដ្ឋាភិបាលបានបំព្រួញពេលវេលាក្នុងការចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពី៣១ថ្ងៃ មកត្រឹម ២០ថ្ងៃវិញ

Continue Reading