ធនាគារជាតិបង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តងើបឡើងបន្ថែមប្រមាណ ៥% នៅឆ្នាំ២០២២

ការបន្តងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងគាំទ្រដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា

Continue Reading

ហេតុអ្វីប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុណាទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិ?

ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានការទទួលស្គាល់ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា…

Continue Reading

តម្លៃប្រេងសាំងធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ ចុះហាងឆេងលុយរៀលខ្មែរថ្ងៃនេះ ម៉េចដែរ?

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងពីតម្លៃហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរ ធៀបទៅនឹង…

Continue Reading

បុរីសុវណ្ណភូមិ សាងសង់តាមគោលគំនិត «តិច គឺច្រើន» ដំបូងគេនៅកម្ពុជាលក់តម្លៃចាប់ពី ៣ម៉ឺនដុល្លារឡើង

បុរីសុវណ្ណភូមិប្រើប្រាស់នូវគោលគំនិតឌីហ្សាញបែបប៉ែកអ៉ឺរ៉ុប គឺ Minimalism ឬ «តិច គឺច្រើន»…

Continue Reading