ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ HITACHI ប្រកាស​លក់​​ភាគហ៊ុន​ពាក់​កណ្ដាល​ ​យកលុយ​មក​អភិវឌ្ឍន៍​​បន្ថែម​វិស័យ​ផ្សេង​ទៀត

ក្រុមហ៊ុន​យក្ស​ជប៉ុន HITACHI ទម្លាយ​ដាច់ចិត្ត​លក់​ភាគហ៊ុន​ពាក់​កណ្ដាល​ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ជិត ២ ពាន់​លាន​ដុល្លារ

Continue Reading

កូវីដ​វាយលុយ តែ​ចំណូល​ហាង​សម្លៀកបំពាក់ Uniqlo នៅ​តែ​កើនឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ​

ទោះ​កូវីដ​លុកលុយ​ប៉ុនណា​ តែ​ចំណូល​ប្រចាំ​ត្រីមាស​របស់​ហាង​សម្លៀកបំពាក់ Uniqlo នៅ​តែ​កើនឡើង​ឥត​ឈប់ឈរ​

Continue Reading