សេដ្ជកិច្ចតៃវ៉ាន់ នៅតែបន្តកើនឡើងខ្ពស់នៅឆ្នាំនេះ បើទោះត្រូវរងគ្រោះដោយវិបត្តិកូវីដ

លោក Su jain-rong រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះ ថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់ខ្លួន

Continue Reading