ទប់​កុំ​ឲ្យ​សហគ្រាសធុន​តូច​​ដួល ថៃ​យក​ថវិកា​ជាតិ​​ជួយ​កម្មករ​​មួយ​ខែ​ម្នាក់​ ៩ ០០០ បាត​

ថៃគ្រោងបញ្ចេញថវិកាជាតិប្រមាណ ៤៥ ពាន់លានបាត ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទូទាំងប្រទេស

Continue Reading