សេដ្ឋកិច្ចភូមា កំពុងរាំងស្ទះសឹងទាំងស្រុង ខណៈសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការ​ណ៍រដ្ឋប្រហារយោធា នៅប្រទេសភូមា ថ្ងៃទី​១កុ​ម្ភៈ បានរុញច្រានប្រទេសនេះ ឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុង​ស្ថានភាព​ចលាចល

Continue Reading