ជិត៣០ប្រភេទកីឡា កម្ពុជាត្រៀមសម្រាប់ស៊ីហ្គេម ២០២១ នៅវៀតណាម

ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម នាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នៅប្រទេសវៀតណាម បានកំណត់បង្ហាញត្រៀមដាក់ប្រភេទកីឡាចំនួន៤០ ប្រមាណ៥០០វិញ្ញាសា ហើយកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងមេដាយជិត៣០ប្រភេទកីឡា ដែលមជ្ឈមណ្ឌលជាតិហ្វឹកហ្វឺនកីឡានៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រមូលផ្តុំត្រៀមលក្ខណៈក្រុមជម្រើសជាតិ។

Continue Reading