អស់បារម្ភអ្នកនៅច្បារអំពៅ អាជ្ញាធរសម្រេចបង្កើតស្តង់លក់ដូរមួយកន្លែងអាចមកទិញម្ហូបអាហារបាន

អាជ្ញាធរសម្រេចបង្កើតស្តង់លក់ដូរមួយកន្លែង នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ សង្កាត់ព្រែកប្រា និងសង្កាត់និរោធក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកលក់ដូរនិងទិញម្ហូបអាហារនៅទីតាំងថ្មីនេះ។

Continue Reading