ស្ថានទូត ណែនាំ​ក្រុមហ៊ុន និង​វិនិយោគិន​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​លើ​វិស័យ​ប្រកប​ដោយ​​ហានិភ័យ​​ខ្ពស់​ចំនួន​​ ៣ នៅកម្ពុជា

តាមរយៈការប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ ស្ថានទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា បានណែនាំ​ក្រុមហ៊ុន និង​វិនិយោគិន​ជនជាតិ​អាមេរិកាំង​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​មុននឹង​បណ្តាក់ទុន​វិនិយោគ​​

Continue Reading