អង្គការ​មួយ​ចំណាយ​ប្រាក់​​​១០០០​ដុល្លារ ​រៀង​រាល់​៣​ខែម្ដង​ ទិញ​ចំណី​ឲ្យ​សត្វត្មាត​ស៊ី នៅ ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង​

សត្វត្មាតនិងពួកសត្វស្លាប ផ្សេងៗទៀតកំពុងរស់នៅតំនប់ព្រៃអភិរក្សក្នុង​ស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានអង្គការជីវិតសត្វស្លាបអន្តរជាតិប្រចាំនៅស្រុក…

Continue Reading