បទ”ស្នេហាក្រឡាប់ចាក់” តន់ ច័ន្ទសីម៉ា ចេញ​Full MV​ផ្លូវ​ការ​ហើយ អាច​ផ្ទុះ​ដូច​បទ​”ឡាន​សារ៉េន”

បទ”ស្នេហាក្រឡាប់ចាក់” បទ​ចម្រៀង​​ថ្មី​របស់​កញ្ញា តន់ ច័ន្ទ​សីម៉ា ដែល​និពន្ធ Melody និង​ទំនុក​ច្រៀង​ដោយ​លោក ឧកញ៉ា​វ័យ​ក្មេង ឡេង ណាវ៉ាត្រា បាន​ចេញ​Full MV​ផ្លូវ​ការ​…

Continue Reading