ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងស្តុបផ្សារដើមគរ ស្ទូចដំឡើងគ្រោង​ដែកតួ​ស្ពា​នជំហានទី១រួចហើយ

ស្ពានអាកាសថ្មើជើងគឺជាស្ពានមួយដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាពដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ និងជាពិសេសនោះគឺសិស្សសាលាតែម្តង ដែលចំណាយពេល​សាងសង់​ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរ…

Continue Reading