ចិនសម្រេចផ្អាកការនាំចូលស្រកានាគពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយ ក្រោយសង្ស័យថាមានផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណា

ប្រទេសចិន បានសម្រេចផ្អាកនាំចូលផ្លែស្រកានាគពីប្រទេសវៀតណាមជាបណ្តោះអាសន្នតាមរយ:ស្ពានអណ្តែតទឹកមួយ

Continue Reading