រសជាតិ​ថ្មី​បទ​”​ស្រី​ប្ដី​ឯង​សោះ” ច្រៀង​ដោយ គុយ​លី ជា​មួយ ប្រុស​ម៉ៅ

ចង់​ដឹង​ថា បទ​”ស្រី​ប្ដី​ឯង​សោះ” ដំបូង​ឡើង​ច្រៀង​តែ​ម្នាក់ សម្រួល​មក​​ច្រៀង​២នាក់ ​ប្លែក​កម្រិត ណា​សូម​ស្ដាប់​ទាំង​អស់​គ្នា!..

Continue Reading