ម្តាយស្រីពីន ជាករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ លើកទី៥ហើយ

ជាករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ជាលើកទី៥ហើយ បន្ទាប់ពីជួបជំងឺរាតត្បាតសកលវីរុសកូរូណា ដែលស្លាប់នៅពេលនេះជាស្រ្តីវ័យ ៦២ឆ្នាំ បានទទួលមរណភាព នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សី ក្រោយមានផ្ទុកកូវីដ១៩។

Continue Reading