ទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកបន្ទាយស្រី មួយករណីធំបានបិទបញ្ចប់ ខណៈដីរាប់ហិចតាទៀត មិនទាន់រកច្រកចេញបាន

ទំនាស់ដីធ្លីដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាបរវាងក្រុមហ៊ុន បុរីអង្គរលែនម៉ាក្ស និងលោកជំទាវ លី អ៊ុំអេង

Continue Reading

លោក ឃីម ហ្វីណង់៖ ការវិនិយោគតូចធំពីវិស័យឯកជនបង្កើតបានជាដង្ហើមថ្មីនៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រី ទោះបីជួបកូវីដ

បើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩យ៉ាងណាក៏ដោយ ស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប នៅតែស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគិនក្នុងវិស័យឯកជនមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

Continue Reading