មុនសម្ពោធបើកលក់គម្រោងទី១២ជាផ្លូវការ លោក ស្រេង ឈាងឡេង ប្រកាសលក់បញ្ចុះតម្លៃទីតាំងប្លង់ល្អៗជូនអតិថិជន ២,៥០០$ ក្នុងមួយឡូតិ៍

ក្រុមហ៊ុន ឈាងទ្បេង អុិនវេសមុិន ឯ.ក បានប្រកាសលក់បញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសមិនធ្លាប់មានជូនអតិថិជន ដែលកក់ ឬទិញផ្ដាច់ពីឥឡូវ ដោយចុះជូនរហូតដល់ ២,៥០០$ ក្នុងមួយឡូតិ៍

Continue Reading

ដំណើរជីវិតរបស់ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ឈាងទ្បេង អុិនវេសមុិន ឯ.ក ផ្ដើមពីជិះម៉ូតូនាំភ្ញៀវទិញដីឡូតិ៍ក្លាយជាម្ចាស់គម្រោងអចលនទ្រព្យម្ដុំផ្លូវ51 បោះទុនវិនិយោគខ្ទង់លានដុល្លារ

លោក ស្រេង ឈាងឡេង បច្ចុប្បន្ន គឺជាអគ្គនាយក និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន ឈាងទ្បេង អុិនវេសមុិន ឯ.ក និងបានបោះទុនវិនិយោគខ្ទង់លានដុល្លារ…

Continue Reading