ឯកឧត្តម ស៊ុន ចា​ន់​ថុល​ ប្តេ​ជ្ញា​ជួល​ជុលផ្លូវជង្ហុក​សំបុក​មាន់ និងផ្លូវ​ខូច​ឲ្យ​បាន​៥០%រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានប្តេជ្ញថា នឹងជួលជុលផ្លូវជង្ហុកសំបុកមាន់ និងផ្លូវខូចឱ្យបាន ៥០% ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីថែទាំផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App)…

Continue Reading