ស្រីស្អាត ហង្ស ម៉ារ៉ានី ត្រៀម​ម៉ាស រាប់​ម៉ឺន​ម៉ាស់ ចែក​ដល់​តាៗ​ធាក់​ស៊ីក្លូ

តារា​ស្រី​ស្រី​ចិត្ត​ធ៌ម នឹង​ជា​អ្នក​ឡាយ​លក់​ផលិតផល​អន​ឡាញ​ល្បី​ឈ្មោះ បាន​ប្រកាស​ថា នាង​មាន​ម៉ាស​រាប់​ម៉ឺន ដើម្បី​ថែម​​ជូន អត់មានយកលុយ យកកាក់អីទេ ប្រសិន​បើ​បងប្អូន​​ត្រូវ​ការ​អាច​ទៅ​យក​បាន ហើយ​ល្ងាច​នេះ នាង​គ្រោង​យក​ទៅ​ចែក​ដល់ តាៗ​ធាក់​ស៊ីក្លូ​ថែម​ទៀត​ផង។..

Continue Reading

ហង្ស ម៉ារិនី យក​ប្រាក់​ចំណេញ​ពី​ការ​លក់​សៀវភៅ ទៅ​ចែក​ទាន​ដល់​ជន​ក្រីក្រ​ជាង​១០០គ្រួសារ

ហង្ស ម៉ារិនី យក​ប្រាក់​ចំណេញ​ពី​ការ​លក់​សៀវភៅ ទៅ​ចែក​ទាន​ដល់​ជន​ក្រីក្រ​ជាង​១០០គ្រួសារ…

Continue Reading