ហង្ស សំណាង អ្នក​ផាត់មុខ​​ឲ្យ ​តារា​ល្បីៗ នឹង​ផលិតកម្ម​ធំៗ ​កំពុង​​ឡើង​កូដ

បន្ទាប់​ពី​ហក់​ចូល​លើ​វិថី ផាត់​មុខ​ធ្វើ​សក់​ជាង​២ឆ្នាំ​មក​នេះ គួប​ផ្សំ​​សមត្ថភាព​នឹង​​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ផង​​នោះ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​យុវជន​ម្នាក់ មាន​ទីផ្សារ​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើងៗ​បច្ចុប្បន្ន​លោក​កំពុង​តែ​កុងត្រា​ផាត់​មុខ​ឲ្យ​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​មួយ ហើយ​ធ្លាប់​ចូល​រួម​ផាត់​មុខ​កម្មវិធី​សិល្បៈ​ធំ​ជា​ច្រើន ព្រម​ទាំង​ផាត់​មុខ​ឲ្យ​តារា​ល្បី​ជា​ច្រើន ស្ទើរ​រក​ពេល​សម្រាក​គ្មាន ។…

Continue Reading