បង្ហាញ​អាថ៌កំបាំង​​​ពិសេស ធ្វើ​ឲ្យ​​ហាងនំ អែលលី ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ខ្លាំង

បន្ទាប់​ពី​បើក​ដំណើរការ​មក​ហាងនំអែលលី ទទួល​ការ​គាំទ្រ​ជា​ខ្លាំង ជា​រៀង​រា​លើ​ថ្ងៃ​​​​មាន​ការ​កម្មង់ គ្រប់​ស្រទាប់​មហាជន​មិន​​ដែល​អាក់​ខាន​ឡើយ ទាំង​នេះ​ក៏​ព្រោះតែនំខេក …

Continue Reading