ប្រទេសជប៉ុន​ហាមចូល​​​អ្នក​ដំណើរចាក់​​ចេញ​ពី​កម្ពុជា​ ថៃ​ ទីម័រ​ខាង​កើត និង​៤ប្រទេសទៀត

រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​ជប៉ុន​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធបាននិយាយ​ថា ជប៉ុន​នឹង​ហាម​​អ្នក​ដំណើរ​​បរទេស​ទាំង​អស់​ដែល​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ថៃ និង​​​៥​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​មិន​ឲ្យ​ចូល​ប្រទេស​ខ្លួន​ឡើយ​​​ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​កូវីដ-១៩។

Continue Reading