លីបង់គ្រោង​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី IMF ក្រោ​យ​ប្រកាស​ខាត​បង់​ជាង ៧០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​លើ​បញ្ហា​ហិរញ្ញវត្ថុ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ប្រទេស​លីបង់​ប្រកាស​បាត់បង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជិត ៧០ ពាន់​លាន​ដុល្លារ និង​គ្រោង​ស្នើសុំ​ជំនួយ​ពី IMF

Continue Reading

កូវីដមិនទាន់ទៅណាគួរកាត់ចំណាយមិនទាំងអស់នេះចេញភ្លាមបើមិនចង់ឱ្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុដុនដាបកាន់តែខ្លាំង

ចំណូល បានមកពីអាជីវកម្ម ឬប្រាក់ខែរបស់សមាជិកម្នាក់ៗ អាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ គ្រាន់តែតិច ឬច្រើន

Continue Reading

លោក ង៉ែត ​ជូ ​៖ កំ​ហុ​ស​ឆ្គង​៤យ៉ាង​រប​ស់​ឪពុ​ក​ម្តាយ នាំអោយ​កូនៗ​ជួ​​ប​បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ង៉ែត ជូ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើង៤ចំណុច សំខាន់ៗ ដែលឪពុកម្តាយ ធ្វើចំពោះកូន នាំឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃអនាគត…

Continue Reading