កីឡដ្ឋាន​បាល់ទាត់ស្តង់ដាអន្តជាតិ​តម្លៃ ៣ លាន​ដុល្លារ​ ផ្តើម​បុក​គ្រឹះសាងសង់​នៅ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ក្រុមការងារសាងសង់​គ្រោង​ចំណាយពេលវេលា យ៉ាងតិច១៥ខែ អាច​រួចរាល់មុនចូលឆ្នាំ…..

Continue Reading

បុគ្គលល្បីឈ្មោះ៦រូប ផ្តួចផ្តើមគម្រោងភ្នំពេញស្អាត ឥឡូវត្រឡប់មកវិញនូវពាក្យស្លោកគន្លឹះ «ស្អាតជាទម្លាប់ថ្មី»

«យុទ្ធនាការភ្នំពេញស្អាត» ដែលជាគម្រោងស្អាត បានប្រកាសត្រឡប់មកវិញហើយ ជាមួយនឹងពាក្យស្លោកគន្លឹះ «ស្អាតជាទម្លាប់ថ្មី» នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ជាសហស្ថាបនិកនៃគម្រោងស្អាត។

Continue Reading