មកស្គាល់ CEO ធនាគារ ស្ថាបនា ទើបប្រកាសតែងតាំងថ្មី

​ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាស​តែងតាំង​លោក ហ្វុ​ង កៃ ជីន ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​របស់​ធនាគារ​ ដើម្បី​សម្រប​តាម​ទិសដៅ​ថ្មី​របស់​ធនាគារ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២១​នេះ។

Continue Reading