អ្នកជំងឺច្រើនពេក ក្រសួងស្នើឲ្យម្ចាស់គ្លីនិកឯកជនដែលមានរថយន្ដសង្គ្រោះបន្ទាន់ចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាល លោក ម៉ម ប៊ុនហេង នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់គ្លីនិកឯកជនទាំងអស់ ដែលមានរថយន្ដសង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល

Continue Reading