កូន​ប្រុស​ឧកញ៉ា ម្នាក់​កំពុង​ដើរ​​តាម​គន្លង​ឪពុក លើ​កិច្ចការ​សប្បុរសធម៌…

នេះ​មិន​មែន​ជា កិច្ចការ​សប្បុរសធម៌​លើក​​ដំបូង​របស់ ​លោក ឡូវ ហេង ឡើយ កន្លែង​មក​កូន​ប្រុស លោក ឧកញ៉ា ឡូវ ហ៊ឹង ម្នាក់​នេះ តែង​តែ​ធ្វើ​​កិច្ចការ​សប្បុរសធម៌​ជា​មួយ​សង្គម​ជា​ច្រើន ដូច​ជា​ចែក​ទាន​ដល់​ជន​ក្រីក្រ ចាស់​ជរា ជា​ដើម…

Continue Reading