អគារ៧ជាន់ បាក់ស្រុត​ មានកម្មករស្លាប់​ និងរបួស ឥឡូវអ្នកជំនួញជប៉ុនសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់

ម៉ោង​ជិត៥ព្រឹក នៅថ្ងៃទី​២២​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ ​ហេតុការណ៍​បាក់​ស្រុត​អគារ​៧​ជាន់​ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបណ្តាលឲ្យមានកម្មករបាន​ស្លាប់ចំនួន ២៨​នាក់ និង​របួស​ចំនួន ២៦​នាក់។

Continue Reading