៤០ថ្ងៃ គយហៅរថយន្តអត់ពន្ធជ្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេង៣៥២គ្រឿង គិតជាទឹកប្រាក់ ៧,៣ លានដុល្លារ

ត្រឹមរយៈពេល ៤០ថ្ងៃ គិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា មានរថយន្តចង្កូតឆ្វេងអត់ពន្ធ ដែលជ្រកក្រោមផ្លាកលេខផ្សេងចំនួន ៣៥២គ្រឿង

Continue Reading

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ ប្រមូលចំណូលបាន ៦១៤.៨ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងត្រីមាសទី១

បើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩យ៉ាងណាក្តី អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានប្រមូលចំណូលក្នុងត្រីមាសទី១ ចំនួន ២,៤៨៩.៨ ប៊ីលានរៀល (ស្មើនឹង ៦១៤.៨ លានដុល្លារអាមេរិក) ថយចុះប្រមាណ ១៥.២% ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ។

Continue Reading