ខ្សែ​បញ្ជូនអគ្គិសនី​តង់ស្យុងខ្ពស់​អូស​កាត់​ព្រៃ​ភ្នំ ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​ថាមពល ៧ ខេត្ត​ក្រុង​កំណាត់​ចុងក្រោយ​បាន​បញ្ចប់​ទាំង​ស្រុង

អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ បានបញ្ចប់ការសាងសង់….

Continue Reading