ឃើញស្លៀកពាក់ស្អាតបាត ជិះឡានទំនើប តាមពិតឧកញ៉ា សំ សុខនឿន ចុះប្រឡូកការងារអចលនទ្រព្យដូចកសិករសឹងរាល់ថ្ងៃ

បងប្អូនតែងតែឃេីញខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្អាតបាតសមរម្យតាមរយៈសារពត៌មាន និងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ តែ…

Continue Reading

ទោះកូវីដវាយលុកខ្លាំង តែតម្លៃអចលនទ្រព្យទីក្រុងធំៗ នៅអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ៤នេះ បន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរ

ស្ថិតក្នុងវិបត្តិជាសកលប្រទេសជាច្រើន កំពុងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសទៅ លើវិស័យអចលនទ្រព្យ ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំង ក្នុងអំឡុងវិបតិ្តកូវីដ-១៩នេះ

Continue Reading