អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋបាលលោក ចូ បៃឌិន នឹងមកដល់​កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះ

លោកស្រី Wendy R.​Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងរដ្ឋបាល​របស់​ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ចូ បៃឌិន នឹងមកដល់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនានេះ ដើម្បី​បំពេញ​ទស្សន​កិច្ច​រយៈពេលមួយថ្ងៃនៅកម្ពុជា។

Continue Reading