អ្នក​ឧកញ៉ា គិត ម៉េង រំលឹក​អនុស្សាវ​រី​យ៍​​ទសវត្សរ៍​ទី​៩០ រួច​សួរ​សំនួ​១ ទៅទស្សនិកជន

មុន​នេះ​បន្តិច​ផេក​ផ្លូវ​ការ​របស់​អ្នក​ឧកញ៉ា គិត ម៉េង បាន​បង្ហោះ​​រូប​រំលឹក​អនុស្សាវរីយ៍​​រូប​ភាព នៃ​ម៉ូឌែល​ទូរសព្ទ័ Motorola StarTAC ទសវត្សរ៍​ទី​៩០​ដែល​ជា​ទូរស័ព្ទ​ដ៏​ពេញ​និយាម​ខ្លាំង​នា​សម័យ​នេះ ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ អ្នក​ឧកញ៉ា​ល្បី​ឈ្មោះ​រូប​នេះ បាន​ថែម​ទាំង​ដាក់​សំនួរ ទៅ​ប្រិយមិត្ត​ថា សូម​ក្រឡេក ទៅ​អតីតកាល ថា ​តើ​ឧបករណ៍ ណាមួយ ដែល អ្នក ចូលចិត្ត នៅ ទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ ១៩៩០? ផេក​Neak Oknha Kith Meng បាន​សរសេរ​​​មាន​ខ្លឹមសារ​ទាំង​ស្រុង​បែប​នេះ​ថា”រំលឹក អនុស្សាវរីយ៍ កាលពី ទសវត្សរ៍ ទី ៩០ ដែល យើ​ង បាន នាំ យក​បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី ដ៏ គួរ ឲ ចាប់អារម្មណ៍។ Star ចាំ​បាន​ថា ម៉ូ ឌែ ល ទូរ​សព្ទ័ Motorola StarTAC និង Nokia 8110 […]

Continue Reading