អភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ លោក ហែម ដារិទ្ធិ ឆ្លងកូវីដ១៩

តាមប្រភពសិទ្នស្និតជាមួយអភិបាល​ខណ្ឌ​ពោធិ៍សែនជ័យ បានឲ្យដឹងថា លោក ហែម ដារិទ្ធិ បាន​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ពិតមែន ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោក​ឆ្លង​តាំង​ពី​ពេលណា និង​ប៉ះពាល់​ទៅ​ណា​ខ្លះ​ទេ។

Continue Reading