អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកោតសរសើរម្ចាស់បន្ទប់ជួលម្នាក់បានបញ្ចុះតម្លៃ៥០%ជូនកម្មកររហូតដល់ចំណាច់ឆ្នាំនេះ

ម្ចាស់ផ្ទះបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្ថិតភូមិថ្មី សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បាមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃបន្ទប់ជួលចំនួន ៥០% ហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១នេះ ជូនដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនី ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩កំពុងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍។

Continue Reading