៦ថ្ងៃក្រោយចូលកាន់ដំណែង លោក ម៉ៅ ធនិន បើកសមាជដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម តាមការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋ

ប្រាំមួយថ្ងៃក្រោយឡើងកាន់ដំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពតភ្លាម លោក ម៉ៅ ធនិន ចាប់ផ្តើមបើកយុទ្ធនាការសមាជជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈម

Continue Reading

បំរើអស់ពេល ៧ឆ្នាំ លោក ម៉ៅ ធនិន ត្រូវលាអ្នកពោធិ៍សាត់ ខណៈការដើរចេញស្របនឹងពាក្យស្លោកថា «នៅឱ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ ទៅឱ្យគេស្រណោះ»

សម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ លោក ម៉ៅ ធនិន ឲ្យទៅដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Continue Reading