បំរើអស់ពេល ៧ឆ្នាំ លោក ម៉ៅ ធនិន ត្រូវលាអ្នកពោធិ៍សាត់ ខណៈការដើរចេញស្របនឹងពាក្យស្លោកថា «នៅឱ្យគេអាណិតស្រឡាញ់ ទៅឱ្យគេស្រណោះ»

សម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ លោក ម៉ៅ ធនិន ឲ្យទៅដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តកំពត

Continue Reading