ចិន ផ្តល់អំណោយជា​បរិក្ខា​ពេ​ទ្យ​ជូន​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​សៀ​មរាប

រដ្ឋបាលក្រុងលីស៊ួយ ខេត្តជឺជាំង បាននាំយកបរិក្ខាពេទ្យមួយចំនួន ប្រគល់ជូនដ​ល់​រដ្ឋបាល​ខេត្តសៀមរាប កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីរួមចំណែក​ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា…

Continue Reading