លោក ឃួង ​ស្រេង ៖ រាជធា​នីភ្នំ​ពេញ​​មាន​គ​ម្រោង​សាង​សង់ជាង​១ពា​ន់គម្រោង គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២​០១៩

ភ្នំពេញ៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានលើកឡើងថា វិស័យសំ​ណង់នៅភ្នំពេញ គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១៩ ទទួលបាននូវគម្រោងសាងសង់ចំនួន ១០៣០​គម្រោង ដែលមានទំហំទុនវិនិយោគ ប្រមាណប្រហែលជា ៣,៤ពាន់លាន​ដុល្លារអា​មេរិក…

Continue Reading