លោក សាយ សំអាល់៖ កម្ពុជា​បង្កើត​កញ្ចប់​ថវិកា​​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាស​ច្រើន​ជាង​មុន​បី​ដង

លោក ​សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន បានលើកឡើងថា កម្ពុជា​បង្កើត​កញ្ចប់​ថវិកា​លើ​ការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាស​ច្រើន​ជាង​មុន​បី​ដង​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​មក

Continue Reading

ប្រយ័ត្ន​ថ្ងៃទី៥ដល់១១​សីហា​ខេត្ត​​ទាំង​​នេះ​​នឹង​បន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ ១១ សីហា ២០២០ ថា តាមរយ:នៃការវិវត្តន៍ប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់នៃ..

Continue Reading