បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងមានព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិខា្នតធំថ្មីចំនួនពីរ

បើទោះបីកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក៏ដោយ ប៉ុន្ដែការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្ដរជាតិថ្មីនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្ដសៀមរាប និងខេត្តកណ្តាលនៅតែដំណើរការជាធម្មតា

Continue Reading

ពលរដ្ឋចំនួន ១៧១គ្រួសាររស់នៅក្នុងសំណង់គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីទទួលបានលំនៅដ្ឋាន អចិន្ត្រៃយ៍

ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសំណង់បណ្តោះអាសន្ន លើខ្នងទំនប់៥៤ ,៩២ ,៩៤ ចំនួន ១៧១គ្រួសារ ស្ថិតក្នុងទីតាំង គំរោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាន អន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីទទួលបានលំនៅដ្ឋាន អចិន្ត្រៃយ៍ ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

Continue Reading