ថវិកាជិត៥លានដុល្លារ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​កំពត​ ប្រមូល​ចំណូលបាន​លើ​អាជីវកម្មរ៉ែ

​នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណ:កម្មការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែ គ្រប់ប្រភេទ នៅខេត្តកំពត នាថ្ងៃ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ លោក សោម វិចិត្រ ប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល បានថ្លែងថា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០

Continue Reading