យុវតីម្នាក់ប្រាប់​​ត្រង់ៗ ចង់ចាប់អាជីព​លក់​ដូរ​អនឡាញ បើ​ឆ្លង​​មិន​រួច ៦ ស្នៀត​នេះ​ទេ កុំរំពឹង​ជោគជ័យ​ឲ្យសោះ

អ្នកចាប់ផ្ដើមលក់ថ្មីដែលមានគោលដៅធំបំផុតនោះគឺចង់បានលុយ…..

Continue Reading